Diensten

Diensten

Het buro IBOC-team is gehuisvest in één pand. Elke dienst wordt door de desbetreffende adviseur uitgevoerd.
Door het samenzijn in één pand ontstaat er een creatieve kruisbestuiving.
Deze kruisbestuiving draagt er zorg voor dat de teamleden het beste van elkaar naar boven halen.

Architectuur

 • het vertalen van uitdagende huisvestingsvraagstukken in verrassende ontwerpen op het gebied van
  • particuliere woningbouw
  • verbouw woningen, boerderijen
  • appartementenbouw
  • bedrijfshuisvesting
 • bouwkundig tekenwerk, zoals het maken van bestektekeningen, werktekeningen, detailtekeningen en interieurtekeningen
 • het adviseren in en het vastleggen van de gewenste kwaliteit en afwerking van het bouwwerk in een prestatiebestek en afwerkstaat
 • het coördineren van het constructieadvies en dit advies integraal verwerken in de bouwtekeningen
 • het organiseren van aanbestedingen
 • het aanvragen van de omgevingsvergunning en overige benodigde vergunningen; het aanjagen van de procedures
 • het coördineren van de adviseurs op het gebied van tuinarchitectuur, installatietechniek, brandveiligheid en veiligheid

Presentatie

 • het maken van fotorealistische 3d visualisaties, interieur en exterieur
 • het maken van schetsmatige 3d animaties, interieur en exterieur
 • het presentabel maken van bestaande ontwerpen (in opdracht van b.v. projectontwikkelaars), te koop staande panden (in opdrachtvan b.v. makelaars) tot fotorealistische 3d visualisaties

Constructieadvies

 • het verzorgen van de constructieberekeningen en – tekeningen in de ontwerp- en de bestekfase (beton, staal en hout)
 • uitwerken van de constructieberekeningen en –tekeningen in de uitvoeringsfase; de detailengineering
 • het coördineren van het grondmechanische bodemonderzoek
 • in de initiatieffase van het bouwkundig ontwerp adviseren vantoe te passen bouwmethodieken, materialen en uitvoeringen
 • het beoordelen van de constructieve staat van een bestaande bouwkundige constructie

Stedenbouwkundige planontwikkeling

 • het vertalen van een uitdagend stedenbouwkundig vraagstuk in verrassende verkavelingsvoorstellen, erfplannen, inbreidingsplannen
 • het “out of the box” meedenken, planvorming, procesbegeleiding op gebied van het ontwikkelen van interessante (woning)bouwlocaties
 • het aanvragen en initiëren van bestemmingsplanwijzigingen ten behoeve van een planontwikkeling
 • het benaderen van partners en overheden, het voeren van gesprekken met mogelijke marktpartijen
 • het maken van financiële haalbaarheidsstudies

het coördineren van stedenbouw, beeldkwaliteit, landschapsarchitectuur, omgevingsonderzoeken ten behoeve van bestemmingsplanwijzigingen en – procedures

Bouwkundig advies

 • het “out of the box” meedenken over indelings- en uitbreidingsmogelijkheden, herbestemmen van een bestaande (aan te kopen) woning of ander pand (handig voor makelaars!)
 • beoordelen bouwkundige staat van bestaande bebouwing
 • adviseren aanbestedingsvorm
 • het maken van een bouwkostenraming of directiebegroting
 • coördinatie tussen opdrachtgever en aannemer bij aanbesteding of gunning van het werk

het bewaken van het bouwproces

Visualisaties en animaties

Een goed ontwerp kan in de huidige tijd eigenlijk niet meer zonder de hulp van een verhelderende 3D visual of animatie. Een 3D visual “leest” zoveel makkelijker dan een traditionele 2D tekening. Met name voor de klant is dit een uitkomst.

U ziet het voorstel van de architect in “real life” voor u, vaak zelfs met de bestaande omgeving op de achtergrond. Maar ook voor de architect is het eenvoudiger probleemsituaties te onderkennen en op te lossen. Waar bij de meeste collega’s een ontwerp pas in het eindstadium wordt gevisualiseerd is het bij IBOC mogelijk de visualisaties “mee te laten lopen” met het ontwerpproces. Het allereerste voorstel wordt dus al realistisch in beeld gebracht, zodat u weloverwogen uw besluiten kunt nemen.

Kleur en materiaalcombinaties kunnen een ontwerp een geheel andere uitstraling geven. Wij nemen u mee, in beeld en verhaal, langs de verschillende opties. Behalve het uiterlijk van een bouwwerk is natuurlijk ook het interieur van wezenlijk belang, immers hier verblijft u een groot gedeelte van de dag.

Vragen als : “hoe richt ik mijn kantoor in?” en “heb ik dan wel voldoende ruimte rondom de werkplekken?” en “hoe ziet dat er dan uit?” kunnen wij beantwoorden aan de hand van uitgebreide interieurvisualisaties. De keuze van het behang, de kleuren van de kozijnen en deuren en de keuze van het meubilair worden eenvoudiger met behulp van onze realistische impressies.

Zelfs het maken van een virtuele wandeling (animatie) door of om het ontwerp wordt met veel plezier door buro iBOC verzorgd. Het maken van full-color verkoopbrochures, al dan niet met medewerking van een geselecteerd reclamebureau, completeren deze dienst.

Geen ontwerpopdracht – toch een visualisatie van uw project

De ontwerpers bij iBOC zijn zo bedreven in het vervaardigen van de meest fantastische visualisaties dat ze regelmatig worden gevraagd voor presentatieopdrachten voor collega’s, projectontwikkelaars, woningstichtingen en huizenbezitters. Ook dat kan bij iBOC.

 

Meer weten? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op!